Zjednoczeni w Duchu to wspólnota charyzmatyczna, której w centrum duchowości  znajduje się uwielbienie Jezusa. Staramy się odczytywać znaki czasu (kairologia) i w Mocy Ducha Świętego posługiwać w kościele. Zjednoczenie z naszymi pasterzami, braćmi i siostrami jest dla nas ważne. Dlatego modlimy się o otwarte serce i oczy, żeby nie pominąć Boga przychodzącego często w tych najmniejszych.
Obecnym liderem naszej wspólnoty jest Katarzyna Gobis wraz z animatorami. Opieką duchową otacza ks. Andrzej Wiecki. Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów modlitewnych i ewangelizacyjnych. Wspomagamy tworzenie „Szkoły Barnaby”  oraz działania apostolskie przy parafii NSJ w Gdańsku.

Tu możesz dowiedzieć się więcej o naszych bieżących działaniach i posługach.

Tu możesz odsłuchać nasze konferencje, katechezy oraz nagrania muzyczne.

Tu możesz dowiedzieć się więcej o naszych bieżących działaniach i posługach.

Tu możesz znaleźć informację jak się z nami skontaktować.

Tu możesz karmić się razem z nami Słowem Bożym.

Tu możesz pogłębić swoją wiedzę na temat charyzmatów oraz dowiedzieć się jak zostać liderem i animatorem.

Zjednoczeni w Duchu to wspólnota charyzmatyczna, której w centrum duchowości  znajduje się uwielbienie Jezusa. Staramy się odczytywać znaki czasu (kairologia) i w Mocy Ducha Świętego posługiwać w kościele. Zjednoczenie z naszymi pasterzami, braćmi i siostrami jest dla nas ważne. Dlatego modlimy się o otwarte serce i oczy, żeby nie pominąć Boga przychodzącego często w tych najmniejszych.
Obecnym liderem naszej wspólnoty jest Katarzyna Gobis wraz z animatorami. Opieką duchową otacza ks. Andrzej Wiecki. Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów modlitewnych i ewangelizacyjnych. Wspomagamy tworzenie „Szkoły Barnaby”  oraz działania apostolskie przy parafii NSJ w Gdańsku.